Bemutatkozás

A múlt

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-Bihar megyei Szervezete 2001. október 19-én, a Magyar Honvédség Hajdú-Bihar Megyei Hadkiegészítő Parancsnokságán tartotta megalakuló ülését. Azóta is a Magyar Tartalékosok Szövetsége szervezeteként működik.

A megalakuló ülésen egy fő elnök: Viczián József alezredes, egy fő tiszteletbeli elnök: Bányai Ferenc nyugállományú őrnagy, kettő fő alelnök: Dr Rácz Norbert, és Balogh István t. százados, valamint egy fő titkár: Szincsák Gyula alezredes, került megválasztásra.

A megválasztott vezetőség a helyi sajátosságok figyelembevételével, hozzáfogott a MATASZ alapszabályban megjelölt célkitűzések megyei szintű megvalósításához. A szervezet megalakulásában, a célkitűzések megvalósításában nagy segítséget nyújtotta a Hajdú-Bihar megyei Hadkiegészítő parancsnokság. A parancsnokság a vezetőség munkájához irodát, az alapszervezet rendezvényeihez helységet biztosított, illetve segítette azok, megszervezését, lebonyolítását. A parancsnokság aktív korú állományából többen is csatlakoztak a szervezethez.

2005-ben az alapszervezet elnökének Kolozsi Sándor nyugállományú ezredes, 2011-ben pedig Görömbei Lajos nyugállományú ezredest választotta meg a megyei tagság. A szervezet megalakulása óta tisztségeket töltött be Szőlősi József, Tripsó Zoltán, Károlyi Tamás, Gnándt József, Szendi Csaba, Kubinyi György, Pusztai Imre, Csefkó Gábor.

A jelenlegi szervezet

Elnöke: Berkecz Gábor t. őrnagy
Tiszteletbeli elnök: Görömbei Lajos nyá. ezredes

Elnökhelyettes (alelnök): Halmai Péter

Titkár: Farkas Gábor százados

Vezetőségi tagok:
Cserepes Ernő t. százados; Ezüstszegi István százados, Várkonyi Zsolt Attila zászlós

A szervezet taglétszáma jelenleg: 62 fő

A szervezeten belül -jelenleg- három tagozatunk működik:

–        Hagyományőrző tagozat,
–        Horgász tagozat,
–        Modellező-makettező tagozat,
–        Airsoft tagozat.

 Kapcsolatunk a MH KIKNYP 2. Katonai Igazgatási Központtal:

Az évek során a 2. Katonai Igazgatási Központtal sikerült jó kapcsolatot kialakítani. A Központ parancsnoka helyiséget biztosított, biztosít számunkra a vezetőségi üléseink, rendezvényeink megtartásához. A szervezet aktív állománya rendszeres résztvevője a MATASZ rendezvényeknek, minden alkalommal csapatot is indítanak a MATASZ által rendezett regionális- és egyéb lőbajnokságain. A 2. Katonai Igazgatási Központ hivatásos állományából 3 fő tagja az alapszervezetünknek.

Kapcsolatunk a MH 5. Bocskai István Lövészdandárral:

Továbbra is fenntartottuk az előző években kialakított jó kapcsolatunkat az MH 5. Bocskai István Lövészdandárral. Az év során szervezetünk hagyományőrzői a Szolnoki Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrzők egyesülete debreceni részlegének tagjaként, a lövész dandár szervezésében, több alkalommal részt vett a lövész dandár által szervezett katonai rendezvényeken, koszorúzásokon. A dandár minden alkalommal képviselteti magát a MATASZ helyi szervezete által szervezett régiós lő bajnokságokon, melyet minden alkalommal az apafai lőtéren hajtunk végre. Ezen a területen évek óta kiemelkedő munkát végez Halmai Péter vezetőségi tagunk.

 Kapcsolatunk, együttműködésünk más társadalmi szervezetekkel

Kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn:

 • a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottsággal,
 • a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalaival,
 • a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezetével,
 • a Szolnoki Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző egyesülettel,
 • a Debreceni Honvéd Sport Egyesülettel,
 • a Hajdú-Bihar Megyei a Polgárőrséggel,
 • a Hajdú-Bihar Megyei Személy-vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával,
 • a Bocskai István Bajtársi Egyesülettel,
 • a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Hajdú-Bihar megyei szervezetével,
 • a HOSZ debreceni szervezetével,
 • a Debreceni Honvéd Sportegyesülettel.

A szervezetünk egy-egy tagja, a felsorolt társadalmi szervezeteknek is tagja, illetve a védelmi hivatalokban több önkéntes védelmi tartalékosunk le van biztosítva (10 fő).

 Tevékenységünk:

A szervezeti életünk megalakulásunk óta rendszeres. A Magyar Tartalékosok Szövetsége célkitűzésének, programjának megvalósításából igyekszünk kivenni a részünket, a központi rendezvényeken, továbbképzéseken folyamatosan képviseltetjük magunkat. Részt veszünk MATASZ alapszervezetek által szervezett programokban. A vezetőségi üléseink, csoportgyűléseink rendszeresek. A célkitűzések megvalósításához évente feladattervet készítünk.

 A kapcsolatainkkal közösen szervezünk és veszünk részt megemlékezéseken, emléktúrákon, koszorúzásokon, különféle hagyomány ápolással kapcsolatos rendezvényeken. Kiemelten kezeljük a fiatalokkal való kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást, valamint az ifjúság hazafias, honvédelmi  nevelésében és oktatásában is aktív szerepet vállalunk. Lehetőségünk szerint részt veszünk a megyében megrendezésre kerülő sport eseményeken, emlékfutásokon, futó- és egyéb versenyeken.

A mindennapokban részt vállalunk az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos feladatok, célkitűzések megvalósításában. Kiemelten kezeljük az Önkéntes Tartalékosaink létszámának folyamatos növelését.

2019. év kiemelt rendezvényei:

 • Doni Hősök Emléktúra 2019. január hónapban,
 • MATASZ Hajdú-Bihar Megyei szervezetének lőbajnoksága 2019. júniusában Apafán,
 • Coyote Airsoft Challenge országos lövészverseny, 2019. őszén Debrecenben, Domb utca 1. szám alatt.

Hozzászólások lezárva.